Kielce: Raport ze sprzedaży karpi w 2013

Niestety zamiast poprawy warunków w jakich sprzedawane są karpie, w tym roku jest ich pogorszenie.
Dzięki pomocy wolontariuszy z nieformalnej grupy "Wegetarianie i Weganie Kielce", udało się skontrolować prawie 30 placówek sprzedających żywe karpie na terenie miasta Kielc.

Żadna placówka nie spełniała wymogów dotyczących sprzedaży żywych ryb za wyjątkiem sklepu Piotr i Paweł który ich po prostu nie sprzedawał.

Główne problemy są podobne jak w roku 2012: (Zobacz raport 2012)

Pikieta przeciwko legalizacji uboju rytualnego - wyjazd busem z Kielc do Warszawy


UDOSTĘPNIAJCIE! 11 lipca godz 15:00-16:00 C.D. PIKIETY PRZECIWKO BARBARZYŃSTWU JAKIM JEST UBÓJ RYTUALNY!!!!

ZBIERAMY 40 OSÓB Z KIELC! - WSZYSCY RAZEM POJEDZIEMY DARMOWYM TRANSPORTEM=busem pod Sejm! Każda osoba się liczy!

Kliknij WEZMĘ UDZIAŁ jeśli rzeczywiście (FIZYCZNIE) weźmiesz udział w pikiecie. Niezdecydowanych i chcących tylko wyrazić swoje poparcie zapraszamy do klikania "MOŻE". 

Niech Żyją! Petycja za skreśleniem dzikich ptaków z listy zwierząt łownych

Do:
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
22 57-92-400
info@mos.gov.pl, Departament.Lesnictwa.i.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl, Biuro.Ministra@mos.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

Apelujemy o skreślenie dzikich ptaków z listy zwierząt łownych.

1. Dzikie ptaki nie powodują liczących się szkód w uprawach rolnych.