Niech Żyją! Petycja za skreśleniem dzikich ptaków z listy zwierząt łownych

Do:
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
22 57-92-400
info@mos.gov.pl, Departament.Lesnictwa.i.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl, Biuro.Ministra@mos.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

Apelujemy o skreślenie dzikich ptaków z listy zwierząt łownych.

1. Dzikie ptaki nie powodują liczących się szkód w uprawach rolnych.

2. Ptaki mają naturalnych drapieżników we wszyskich stadiach życia.

3. Mięso pozyskiwane z dzikich ptaków nie ma znaczenia ekonomicznego.

4. W wyniku polowań na ptaki łowne zabijane są także gatunki chronione.

5. Podczas polowań na ptaki następuje wprowadzenie do środowiska dużych ilości ołowiu (szacunki wskazują na 300 000 kg
rocznie), który kumuluje się przez lata, stanowiąc zagrożenie ołowicą, zarówno dla człowieka, jak i dzikich zwierząt, w tym
gatunków chronionych.

Na obszarach, gdzie strzela się do ptaków, takich jak ostoje ptaków, obszary Natura2000, czy otuliny Parków Narodowych,
polowania te niweczą skutki działań ochronnych, w tym kosztownych zabiegów ochrony czynnej, a do środowiska wprowadzany
jest w ilościach niekontrolowanych toksyczny ołów.

Jest to sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji) i sprawiedliwości społecznej (art. 2), oraz z
obowiązkiem władz publicznych ochrony środowiska (art. 74 Konstytucji), obowiązkiem ponoszenia odpowiedzialności za
spowodowane pogorszenie stanu środowiska (art. 86) i obowiązkiem władz publicznych zapobiegania negatywnym dla zdrowia
skutkom degradacji środowiska (art. 68).

Apelujemy do Pana Ministra o zmianę Rozporządzenia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt
łownych poprzez skreślenie z tej listy wszystkich 13 gatunków dzikich ptaków.

Więcej informacji na stronie www.niechzyja.pl

w imieniu kampanii Niech Żyją!:

Fundacja Viva!
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
Ptaki Polskie

Niżej podpisany/a:
Arkadiusz Glaas
kampania Niech Żyją!
43-360 Bystra
autor8907@petycje.pl

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=8907