Petycje

Niech Żyją! Petycja za skreśleniem dzikich ptaków z listy zwierząt łownych

Do:
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
22 57-92-400
info@mos.gov.pl, Departament.Lesnictwa.i.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl, Biuro.Ministra@mos.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

Apelujemy o skreślenie dzikich ptaków z listy zwierząt łownych.

1. Dzikie ptaki nie powodują liczących się szkód w uprawach rolnych.