Spotkanie ws. programu zapobiegania bezdomności zwierząt- Powiat buski

W dniu 10.02.2012r.  o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego z przedstawicielami samorządów gmin Busko-Zdrój, Nowy Korczyn, Gnojno, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Solec-Zdrój, Wiślica. 

 

 

 Spotkanie dotyczyło problemu przpełnienia i braku środków finansowych w lokalnym schronisku w Busku-Zdrój, jak również przeglądu realizacji przez gminy programów zapobiegania bezdomności zwierząt. Podczas dyskusji okazało się że żadna z gmin nie ma przyjętego konkretnego programu nie mówiąc już o obowiązku zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, czyli podpisanej umowy ze schroniskami.

 

Niektóre gminy miały próby przyjęcia takiego programu przeznaczając np. 3000 zł /rok - co nie może być akceptowalne- mówi PIW, który zapowiada że będzie robił wszystko co jest możliwe żeby programy gmin były realnymi działaniami z odpowiednio zarezerwowanymi środkami. Fundacja Viva! w Kielcach trzyma Pana PIW za słowo! :)

 

Program zapobiegania bezdomności zwierząt, którego projekt przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta, dalej wójt), obejmuje następujące obligatoryjne działania (por. art. 11a ust. 2 u.o.z.):

 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

 

Z myślą nowelizacj która weszła w życie 01-01-2012, każda gmina w Polsce ma obowiązek przyjąć program zapobiegania bezdomności zwierząt do 31 marca tego roku.

 

Bybło to pierwszo tego typu spotkanie w tym powiecie. Planowane są następne, które mamy nadziję przyniosą już wymierne efekty. Będziemy monitorować działania gmin jak również współdziałać w polepszeniu ogólnej sytuacji bezdomności zwierząt. 

 

--
Fundacja Viva! w Kielcach