Wystawa do usunięcia lub gruntownej zmiany

W liście adresowanym do Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, WWF Polska i Viva! Polska zwracają się z wnioskiem o usunięcie wystawy lub gruntowną zmianę jej obecnego kształtu. Organizacje wciąż czekają też na oficjalną odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na list otwarty, złożony w tym resorcie w ubiegłym tygodniu.

W liście czytamy:

 

 

W związku z wystawą zorganizowaną w kierowanej przez Pana placówce, pod nazwą „Zwierzęta i kontynenty”, zwracamy się z wnioskiem o jej usunięcie lub gruntowną zmianę je obecnego kształtu. Obecnie wystawa nie posiada żadnego waloru edukacyjnego. Nie ma też związku z dziedzictwem narodowym Polski i ziemi kieleckiej. Jest zbiorem trofeów łowieckich, a duża część eksponatów nadaje się wyłącznie do zbiorów prywatnych myśliwych, bądź muzeum łowiectwa.

 

 

Organizator wystawy i właściciel, którym jest obecnie Muzeum Narodowe w Kielcach, w przypadku przejęcia zbiorów złożonych z okazów zwierząt, którymi są wypchane zwierzęta i trofea myśliwskie, powinien wykazać się dbałością o dokładne sprawdzenie, czy wspomniane okazy mają odpowiednie dokumenty i zezwolenia, czy zostały pozyskane w sposób zgodny z obowiązującym prawem, i powinien uzyskać dodatkowe zezwolenia, jeśli takich wymaga obowiązujące prawo. Jednocześnie przypominamy, że Muzeum udostępnia zbiory w formie komercyjnej, pobierając opłaty za wstęp na wystawę, co wiąże się z konkretnymi wymaganiami stawianymi przez przepisy Unii Europejskiej  w zakresie Konwencji Waszyngtońskiej. 

 

Wystawa edukacyjna, która ma informować o bioróżnorodności świata zwierząt, powinna eksponować okazy, a nie trofea myśliwskie, wraz z informacją na temat zagrożeń dla eksponowanych gatunków. Jedną z głównych przyczyn wymierania wielu z nich było intensywne pozyskanie przez myśliwych. Dotyczy to gatunków, tak zagrożonych na całym świecie, jak i tych, które są klasyfikowane, jako zagrożone i objęte ochroną w Polsce. W zależności od gatunku, taka informacja powinna znajdować się przy opisie każdego z okazów. Za niezgodne z zasadami edukacji przyrodniczej należy uznać krótkie informacje dotyczące nazwy gatunku i kraju pochodzenia. 

 

Niewłaściwe i niezgodne jest umieszczanie na wystawie realizowanej pod hasłem edukacji przyrodniczej, tablicy z opisem postaci myśliwego i sformułowaniami, że gatunki zostały przez niego ustrzelone i ma to związek z jego łowiecką pasją. Taka informacja zmienia diametralnie charakter wystawy. Podobnie jak wystawianie opisów dotyczących dekalogu myśliwego. Taka wystawa nie ma wtedy waloru edukacyjnego w kontekście edukacji dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę fakt, że tysiące gatunków zwierząt zagrożonych jest wyginięciem, trudno w jakikolwiek sposób uzasadnić edukacyjny wymiar wystawy trofeów myśliwskich. 

 

Wystawa w obecnym kształcie kwalifikuje się do usunięcia, bądź gruntownej zmiany sposobu ekspozycji. Nie powinny znaleźć się na niej okazy, których pochodzenia nie zostało dokładnie sprawdzone w kontekście obowiązującego prawodawstwa, i które są trofeami myśliwskimi, w postaci spreparowanych głów zwierząt. W ich miejscu powinny pojawić się prezentacja multimedialne, plakaty, zdjęcia lub obrazy. Towarzyszyć im powinny wyczerpujące opisy. 

 

Jednocześnie przypominamy, że za przygotowanie i kształt tej wystawy są odpowiedzialni Państwo, jako muzeum, i powinni Państwo zadbać o to, aby odpowiadała ona standardom edukacyjnym. Podobnie jak w przypadku tego, jakie materiały są rozdawane na wystawie, nawet jeśli nie są Państwo ich wykonawcą (ulotka przygotowana przez pana Władysław Kamusińskiego). Pomocne informacje mogą państwo znaleźć na stronach IUCN, oraz w innych ogólnodostępnych serwisach internetowych, również na stronie Ministerstwa Środowiska, poświęconych CITES oraz zagrożonym gatunkom zwierząt. Są też dostępne bezpłatnie gotowe materiały metodyczne i edukacyjne, które powstały m.in. w ramach projektów WWF, realizowanych pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Więcej informacji:

Dariusz Olszewski, Viva! Kielce, kielce@viva.org.pl, tel. 509 535 377

Paweł Średziński, WWF Polska, psredzinski@wwf.pl, tel. 604631633